تالار آینه نارنجستان قوام

اتاقهایی پر از آیینه کاری و هنر های مختلف هنرمندان ایرانی 

\r\n\r\n

در باغ نارنجستان قوام شیراز

\r\n\r\n

اچ دی ار خیلی خفنی می خواست این عکس و راه حل دیگه ای نداشت :)

\r\n\r\n

نارنجستان قوام

\r\n\r\n

نارنجستان قوام خانه ای قدیمی و تاریخی در شیراز است. این خانه در باغ ارم قرار دارد و بین سالهای 1879 و 1886 توسط میرزا ابراهیم خان ساخته شده است. خانواده قوام از بازرگانان قزوین بودند. اما در زمان سلسله زندیه، و در ادامه در دوران قاجار و نیز پهلوی در حکومت وارد شدند. نارنجستان قوام، نجابت و پاکی یک خانواده مترقی قرن نوزدهم را در خود حفظ کرده است. نقاشی های سقفهای کم ارتفاع خانه الهام گرفته از دوران ویکتوریا اروپا است. ایوان آینه کاری شده، نقطه کانونی خانه است و چشم انداز زیبایی از باغ ارم که با فواره، نخل های خرما و گلها طراحی شده است را به نمایش می گذارد. در دوران پهلوی دوم، این خانه بعنوان "موسسه آسیا" دانشگاه پهلوی مورد استفاده قرار می گرفت  که توسط Arthur Upham Pope و Richard Nelson Frye اداره می شد. Frye و خانواده اش نیز برای مدتی در این خانه زندگی می کردند. خانه در حال حاضر به موزه تبدیل شده است و بازدید از آن برای عموم آزاد است. خانه و باغ ارم در باغ گیاه شناسی شیراز قرار دارند.

\r\n\r\n

http://en.wikipedia.org/wiki/Qavam_House