میدان آزادی تهران

این میدان در دهه 1950 ساخته شده است و بعنوان نماد تهران شناخته می شود. طراحی این میدان تفاوت معماری ایران قدیم را نشان می دهد. ارتفاع برج آن 42 متر می باشد.