مدرسه علوم دینی، درب پشتی

مدرسه علوم دینی مرحوم مجدالدین محلاتی، ساخته شده در 1948 در شیراز. در حالی که خیلی هم قدیمی نیست، ولی در سبک سنتی اسلامی با کارهای کاشی های عالی ساخته شده است.