حوزه علمیه، محوطه داخلی

حوزه علمیه قدیمی آقا مجدالدین محلاتی، ساخته شده در 1984 در شیراز. در حالی که خیلی قدیمی نیست، اما در سبک سنتی اسلامی با کاشی کاری های عالی ساخته شده است.