چشمه معدنی شورسو

این چشمه در نزدیکی تپه قزل داغ آذرشهر قرار دارد. آب چشمه گازدار است و دارای کربن اکسید، کلسیم کربنات، منیزیم و آهن است. "شورسو" به معنای آبِ نمکی در زبان ترکی آذربایجانی است.