باغ فردوس

باغ فردوس مجموعه ای تاریخی در شمال تهران است. این مجموعه شامل دو عمارت است که قدیمی تر آن ها خراب شده است. عمارتی که باقی مانده است به موزه سینمای ایران تبدیل شده است.