آتشگاه، معبد آتش زرتشتیان

آتشگاه اصفهان یک مجموعه باستان شناسی دوران ساسانی است که در یک تپه با همین نام در حدود هشت کیلومتری غرب مرکز شهر قرار دارد.
\r\nتپه حدود 210 متر بالاتر از دشت اطراف است. باقی مانده یک برج دایره ای شکل هنوز در بالای تپه قرار دارد. این ساختمان که حداقل بیست متر ارتفاع دارد، توسط مردم محلی به عنوان برج قربان "برج قربانی" شناخته می شود. با توجه به افسانه های محلی، خرابه هایی که امروز می بینید، معبد آتش زرتشتی بوده است.
\r\nاما برخی بر این عقیده اند که این ساختمان در واقع یک برج مراقبت نظامی بوده است که با شعله ور کردن مشعلش اعلام می کرده اند که دشمن نزدیک شده است.