کاخ گلستان، تهران

کاخ گلستان که در حال حاضر یک موزه است، محل اقامت چند شاه ایران بوده است. در واقع یک کاخ نیست بلکه مجموعه ای از ساختمان های چندگانه در یک باغ گل بزرگ (گلستان) در تهران است. ساختمان اصلی، با اتاق های حکومتی و محل تاجگذاری آخرین شاه ایران احتمالا شناخته شده تر باشد تا این ساختمان کوچک که محلی راحت برای زندگی خانواده سلطنتی بوده است. جریانی زیر کف اتاق ها وجود دارد تا اتاق ها را در تابستان های داغ تهران خنک نگه دارد. اتاق ها شومینه هایی دارند که آنها را در طول زمستان گرم نگه می دارند. همچنین جریان خنک کننده یک بادگیر برای تهیه هوای سرد و تازه مورد استفاده قرار می گرفته است.