موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک

\r\n\r\n

نام : باغ ملی تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک
\r\nساخته شده: 1938
\r\nمعمار / بنیانگذار: حسین آقا ملک این مکان فرهنگی تاریخی را تاسیس کرده است.
\r\nاطلاعات معماری:
\r\nمحل سکونت: خیابان امام خمینی (سپه)، خیابان ملل متحد، در کنار ساختمان وزارت امور خارجه در منطقه 12 تهران
\r\nسازمان: سازمان غیر انتفاعی غیر دولتی تحت نظارت آستان قدس رضوی
\r\nموزه ملی ملک یکی از قدیمی ترین موزه های ایران است و اولین موزه اهدا شده است که شامل اقلام مختلف فرهنگی و تاریخی است.
\r\nتا 2010، این موزه در دو طبقه اداره می شد و شامل شش نمایشگاه دائمی سکه، آثار هنری، تمبر، فرش، کارد و چنگال و کارهای اهدا شده توسط عزت الملک ملک بود. پس از آن موزه شروع به استاندارد سازی و گسترش محیط کرد. با اتمام این کار، نمایشگاه های دائمی به 12 برابر افزایش خواهد یافت و همچنین نمایشگاه های جدید مانند کمال الملک، خوشنویسی و مینیاتوری، حاج حسین آقا ملک، کودکان و همچنین گردشی نیز اضافه خواهند شد. کتابخانه ملی ملک با داشتن 19000 کتاب نادر و خوب دست نویس، یکی از شش مکان مهم برای نگهداری کتاب های دست نویس در ایران است.

\r\n\r\n

این کتابخانه دارای بیش از 70،000 کتاب چاپی فارسی و عربی، 3400 کتاب لیتوگرافی، بیش از 640 مجله مختلف در 4000 نسخه و حدود 8000 کتاب به زبان های دیگر است. اکثر کتاب های چاپ شده به قبل از سال 1940 برمی گردد و از اولین کتب چاپ شده در ایران هستند. موقوفه ملک اجازه می دهد تا کتابخانه ملک کتاب های دست نویس و چاپ شده را خریداری و به طور مداوم خود را گسترش دهد.