غروب کویری بر فراز دریاچه ی نمک، واحه بهاریه

یکی از زیباترین غروب هایی که تا به حال دیده ام...انعکاس ابر ها بر سطح آینه گون دریاچه منظره ای تماشایی را بوجود آورده است.