مسجد نصیرالملک، شیراز

مسجدی معروف در شیراز و ایران با پنجره های رنگارنگ

\r\n\r\n

شبستان این مسجد شگفت انگیزترین بخش این ساختمان زیبا است.  جذابیت آنجایی نمایان می شود که نور خورشید از میان شیشه های رنگی عبور می کند و نورهایی رنگی را روی فرش های بزرگ می اندازد. برای مشاهده این منظره جذاب، بایستی در هنگام صبح به این مسجد بروید.