عصارخانه شاهی (خانه روغن گیری)

عصارخانه ها (خانه های روغن گیری) نقش مهمی را در تاریخ ایرانیان در تهیه روغن لازم برای مردم در طی زمان های مختلف ایفا کرده است.

\r\n\r\n

ساختمان عصارخانه شاهی (خانه روغن گیری سلطنتی) در اصفهان در زمینی به مساحت 360 در 700 مترمربع است و یکی از بناهای مهم فرهنگی و تاریخی و توریستی در ایران است. این بنای تاریخی در زمان سلطنت شاه عباس صفوی ساخته شد.

\r\n\r\n

سالن اصلی 11 متر ارتفاع دارد.